CONTACT

Linda Demeulemeester

Pastoor Verrieststraat 103
8570 Ingooigem
0478/26 77 01

NIEUWS
Start lessenreeks 2de semester 2018-2019
START: maandag 07 januari 2019

18 weken les

.

NIEUWSBRIEF


LESSEN VOOR DE JONGSTE DANSERTJES

Reeds op zeer jonge leeftijd zien we kinderen op zeer natuurlijke wijze meebewegen met muziek, ze dansen spontaan. Het zou haast onnatuurlijk zijn om hen dan stil te houden. Wanneer ze hierbij door hun omgeving worden gestimuleerd en ze diverse mogelijkheden krijgen om dit verder te exploreren dan raken ze hier ook blijvend mee vertrouwd. Als de omgeving echter weinig impulsen geeft, dan is het niet onwaarschijnlijk dat ze zich geleidelijk zullen schamen om te dansen.

Kinderen geven graag vorm aan hun gedachten, ervaringen, indrukken, emoties uit hun leef- en belevingswereld. Als begeleider proberen de docenten een evenwicht te vinden tussen het aanreiken van ideeën enerzijds en het aanmoedigen van kinderen om zelf creatief te bewegen anderzijds.

Een stapje verder is een dansvoorstelling waarin de dansertjes de taak krijgen emoties en betekenis van de bewegingen over te brengen naar het publiek. Hoewel we de betekenis van een dans niet steeds kunnen omschrijven: vele betekenissen zijn niet verbaal - gevoelens zijn niet verbaal, hooguit te achterhalen...

In het leertraject wordt het accent gelegd op kennis en inzicht, fysieke, motorische en psychomotorische vaardigheden en muzikale inzichten. Op basis van inzicht en zélf ontdekken willen we vermijden dat kinderen de leraar gewoon gaan nabootsen. Op die manier ontlopen ook zij het gevaar te blijven steken in lege danspasjes en loze uiterlijkheden.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.